Krizë pas krize: Vazhdimi i gjendjes së jashtëzakonshme në kufijtë e Maqedonisë

Qeveria e Maqedonisë Veriore zgjati gjendjen e krizës në kufijtë jugorë dhe veriorë për 30 ditë të tjera, ku Shkupi vendosi zyrtarisht për këtë veprim për shkak të rritjes së hyrjes dhe tranzitit të refugjatëve dhe migrantëve, si dhe rrezikut të përhapjes së koronavirusit.

Sipas një deklarate nga seanca e 79-të e Qeverisë së Maqedonisë, vendimi i ri për vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme në atë pjesë të territorit është marrë bazuar në konkluzionet e Komitetit Drejtues për Koordinimin dhe Menaxhimin e Krizave.

Vendimi aktivizon Shtabin e Përgjithshëm të Qendrës së Menaxhimit të Krizave, i cili do të jetë në seancë të përhershme dhe i cili është përgjegjës për të bërë një planveprimi për të parandaluar dhe luftuar hyrjen dhe kalimin e migrantëve përmes Maqedonisë Veriore, si dhe një përmbledhje të plotë të burimeve njerëzore në dispozicion..

Krizë që nga viti 2015

Qeveria në Shkup shton se të gjithë organet e administratës shtetërore janë të detyruar me këtë vendim të marrin masa dhe aktivitete në përputhje me rregulloret për menaxhimin e krizave.

Situata e krizës në kufijtë jugorë dhe veriorë u prezantua nga Parlamenti i Maqedonisë në vitin 2015 në fillim të të ashtuquajturës krizë migruese, e cila mundësoi përfshirjen e ushtrive në ato zona kufitare në parandalimin e valës së migrantëve.