“Do bëj padi në gjykatë, s’mund të bëhemi bashkëfajtorë”, Mark Marku ngre alarmin dhe paralajmëron qeverinë

Profesor Mark Marku është i bindjes se zhvillimi i teknologjisë ka ndikuar në menaxhimin e kësaj pandemie edhe pse shtoi se ka pasur shumë pak investime për plotësimin e kushteve në sistemin arsimor. Ai shprehet për ABC News se pavarësisht kushteve të izolimit për shkak të COVID-19, sistemi arsimormbetet më pak i godituri. Edhe pse theksoi se pedagogët, mësuesit dhe nxënësit janë gjendur të papërgatitur, zhvillimi i teknologjik i ka dhënë mundësi që të organizohen në mënyrë të shpejtë duke menaxhuar në njëfarë mënyre edhe situatën. “Është bërë identifikimi i studentëve të cilët kanë vështirësi të marrin pjesë dhe janë...