Zyrtare! Ministria e Jashtme jep lajmin, ky shtet vendos lejimin e fluturimeve në Shqipëri

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka bëtë të ditur se autoritetet polake kanë vendosur për lejimin e fluturimeve ndërkombëtare me një sërë shtetesh, përfshirë Shqipërinë, duke nisur nga data 1 korrik 2020.

Sidoqoftë, duhet theksuar se mundësia për të hyrë në territorin e Polonisë është për shtetasit polakë, si dhe të huajt që:

janë martuar me shtetas polakë, fëmijë të shtetasve polakë dhe persona nën kujdesin e shtetasve polakë;

janë mbajtës të Kartës Polake;

pjesë e misioneve diplomatike;

kanë leje qëndrimi të përkohshme ose përhershme në Poloni;

kanë të drejtë për të punuar në Poloni, përfshirë punëtorët ndërkufitarë;

drejtojnë një automjet të përdorur për transport të mallrave.

kryejnë transport ndërkombëtar rrugor ose transport të kombinuar, që kalojnë nëpër territorin e Polonisë a) me

qëllim të marrjes së një periudhe pushimi, b) pasi të kalojnë një periudhë pushimi jashtë vendit ose pushim nga

kryerja e punës;

janë nxënës të shkollës dhe studentë që studiojnë në Poloni;

janë rezidentë në një nga vendet anëtare të BE-së, të EEA-së dhe Zvicrës (apo bashkëshortë dhe fëmijë të tyre),

dhe për qëllime tranziti nevojtet të kalojnë në territorin e Republikës së Polonisë drejt vendit të qëndrimit.

Ndërkohë sa i përket regjimit në fuqi për qytetarët shqiptarë, aktualisht Qeveria polake po punon për rregullore

të reja për zgjerimin e kategorive të personave që mund të hyjnë në Poloni nga Shqipëria.