Për herë të parë në historinë e Serbisë zgjidhet një parlamentare me mbulesë

Ky lajm duhet të #shpërndahet me qindra herë! Për herë të parë në historinë e Serbisë zgjidhet një parlamentare me mbulesë për të përfaqësuar qytetarët në parlament.

Dr. Misala Pramenković u zgjodh deputete në parlamentin e Serbisë.

Siç duket, shpirtat e vi ktimave të pafajshme të Sr ebrenicës e gjithë Bosnjes, Kosovës e çdo vendi të ma sakruar do kërkojnë hak në parlament.