Çfarë ndodhi? Avokatja e Popullit i bën kërkesën urgjente Ministrisë së Shëndetësisë

Institucioni i Avokatit të Popullit, përmes një deklarate për mediat, i ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë që të rrisë numrin e testimeve për Covid 19. Duke iu referuar nenit të Kushtetutës së vendit i cili sanksionon se “shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën për kujdes shëndetësor nga shteti”, si dhe ligjeve për “Shëndetin publik”, Avokati i Popullit i ka rekomanduar Ministrisë së Shëndetësisë, që të marrë masa të menjëhershme për gjetjen e mundësive për shtrirjen masive, dhe kryerjen e testeve të qytetarëve për COVID-19, në përputhje me modelin e ofrimit të shërbimit shëndetësor në vend, për çdo shërbim...