Burri duhet ta vërë gruan e tij mbi gjithçka tjetër, sidomos mbi këta 6 persona

COMMENTS Ju keni vendosur të martoheni me gruan tuaj, sepse ajo është personi që ju pëlqen më së shumti. Kjo do të thotë që ju duhet ta trajtoni atë si të dashurit tuaj në pjesën tjetër të jetës. Kjo është e rëndësishme për një marrëdhënie të fortë. Mbi të gjitha është e domosdoshme të mos harrojmë që bashkëshortja të vendoset mbi 6 njerëzit e mëposhtëm: Fëmijët tuaj Natyrisht, ndonjëherë do të ketë netë kur një krijesë e vogël të flejë mes jush dhe të qajë, por në përgjithësi koha me gruan duhet të jetë më e rëndësishme se koha me...