Nëntë pyetjet qe duhet t’ia bëni njëri-tjetrit para se të fejoheni

Disa specialistë martesash dhe konsulentë paramartesorë kanë ndezur diskutimin: para se të merrni një vendim mjaft të rëndësishëm për jetën tuaj në çift, duhet t’i drejtoni njëri-tjetrit disa pyetje, të cilat ju ndihmojnë që më vonë të mos përballeni me surpriza. Çfarë nuk do të ndryshojë kurrë tek ju? Kjo është një pyetje e vështirë, sepse nëse dikush nga ju mendon se mund të jetë elastik dhe mund të përshtatet në çdo lloj situate, kjo nuk ndodh domosdoshmërish për partnerin tjetër. Kështu, para se të merrni një angazhim të tillë, mendoni edhe një herë çfarë mund dhe nuk mund të...