Ja cili është shteti ku jetohet më mirë

Norvegjia konsiderohet si shteti ku jetohet më mirë, pasuar nga Australia dhe Zvicra.

Klasifikimi është bërë nga Kombet e Bashkuara nëpërmjet Raportit të Zhvillimit Njerëzor, ku përfshihen 188 vende të botës. Vlerësimi niset nga disa parametra si jetëgjatësia, shëndeti, aksesi në arsim dhe standardet e jetesës.

10 shtetet ku jetohet aktualisht më mirë në botë

1. Norvegjia
2. Australia
3. Zvicra
4. Danimarka
5. Holandë
6. Gjermani
7. Irlandë
8. Nju Jork
9. Kanada
10. Zelanda e Re.